Juni 2029; Verslag Achterhoekse Tour

Het toekomstbestendig buitengebied is een plek om te ondernemen, wonen en recreëren. Het biedt allerlei mogelijkheden voor ondernemers en haar bewoners. De aanwezige natuur zorgt voor een gezonde leefomgeving waarin zowel de bewoners van het buitengebied als de inwoners van de omliggende dorpen en steden kunnen recreëren.

"Om maar mee te beginnen… De Achterhoek, een prachtige streek met heel veel wisselende landschappen en met hele mooie mensen……; in één dag er dwars door heen getoerd……. en de conclusie getrokken……. In dit buitengebied is het goed wonen en goed boeren..."

Lees Reisverslag

Wij werken voor

Ruimtevitaal werkt voor en met organisaties, ondernemingen en belanghebbenden die zich richten op de ontwikkeling van een toekomstgericht buitengebied in de achterhoek.

Hieronder vallen gemeenten, regio Achterhoek, bedrijven die actief zijn in het buitengebied, onderwijs instanties en bewoners van de erven in het buitengebied.

Meer weten

Onze kracht

We zijn een team van professionals, ieder met eigen expertise en ervaring waarmee we elkaar aanvullen en versterken. Met onze kennis en ervaring hebben we zicht op wat er speelt bij de belanghebbenden in het buitengebied.

Als flexibele organisatie rol leggen we verbindingen tussen verschillende partijen in het buitengebied, gericht op samenwerken.

Als ondernemers zorgen we op een professionele maar transparante manier van werken in een resultaatgerichte aanpak voor beweging en oplossingen in het veranderende buitengebied.

Lees meer

Onze projecten

Project

Asbestopruimbox

In samenwerking met de gemeente Berkelland heeft Stichting Ruimtevitaal een Asbestopruimbox samengesteld en een manier om op een verantwoorde wijze particuliere daken tot 35 m2 asbestgolfplaat zelf te laten saneren en af te voeren. De gemeente Berkelland stelt de Asbestopruimbox in eerste instantie ter beschikking aan 500 adressen en is hiermee de eerste gemeente in de Achterhoek die op deze wijze de particuliere eigenaren van de kleine asbest daken tegemoet komt.

Lees verder

Programma

Werken aan toekomstgericht erven

In de Regiodeal voor de Achterhoek is het programma Vitaal Buitengebied opgenomen, waarin doelstellingen staan om te komen tot toekomstgerichte erven. Stichting Ruimtevitaal heeft daarvoor het 3 jaar durende programma “Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek” opgesteld. Met dit programma wil zij aanjager zijn van een duurzame ontwikkeling van een vitaal buitengebied Achterhoek door samen met de bewoners/eigenaren te werken aan een vitaal en toekomstgericht erf.

Lees verder

Project

Asbesttrein

De Asbesttrein, gestart in 2015 met de eerste pilots, is een project dat met Regio Achterhoek als opdrachtgever, is opgezet en wordt uitgevoerd. Het voorgenomen Verbod op Asbestdaken2024, was de aanleiding voor de opzet van de gebiedsgerichte sanering van asbestdaken in de Achterhoek. Alle Achterhoekse gemeenten zijn aangehaakt bij de Asbesttrein en afgelopen jaren zijn er dan ook al 25 “treinen’ uitgevoerd waarin meer dan 900 keukentafelgesprekken zijn gevoerd.

Lees verder

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Stichting Ruimtevitaal
Pastoor Vernooijstraat 16, 7071 BR Ulft
Email: info@ruimtevitaal.nl

Bel ons op 0315 - 711355
Copyright Ruimtevitaal 2020 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene voorwaarden
Design & development by: Timeless Design
Meer informatie