Webinar “Asbest: Probleem of (koppel)kans?”

Op 8 september 2022 organiseert Ruimtevitaal Regisseurs een webinar over het thema “Asbest: Probleem of (koppel)kans?”.
Wilt u hierbij aanwezig zijn, meld u dan aan:

Aanmelden 

Asbest: probleem of (koppel)kans?

Sinds het Asbestdakenverbod 2024 door de Eerste Kamer niet is goedgekeurd, is het aantal saneringen fors afgenomen. Terwijl Nederland naar schatting nog steeds 100 miljoen m² asbestdaken telt! De verwering van asbestdaken neemt ondertussen verder toe met steeds grotere gezondheidsrisico's, grotere (storm)schades en een toenemend aantal calamiteiten tot gevolg. Verzekeren wordt steeds moeilijker en ook financiers zijn steeds terughoudender.

Asbestdak

Versnelling in asbestsanering creëert versnelling op meerdere gebieden!

Slim beleid kan opnieuw beweging creëren in de sanering van asbestdaken. Hier liggen ook enorme (koppel) kansen omdat het saneren van een asbestdak vaak niet op zichzelf staat. Het is veel meer dan dat. Ook vrijkomende agrarische gebouwen (VAB), energievraagstukken, slopen, herbouw en functieverandering gaan vaak hand in hand met asbestsanering. Integraal kunnen kijken naar de locatie en de mens is hierbij van groot belang.

Vind het wiel niet opnieuw uit!

RvR Asbestmenukaart

Maak gebruik van de kennis en ervaring van 25 Asbesttreinen en 950 keukentafelgesprekken uit de Regio Achterhoek bij het opstellen én uitvoeren van uw (gekoppelde) gemeentelijke asbestdakenbeleid. AFBEELDING: vraagteken-wiel-lampje

Onze concepten

Asbesttrein

Het concept 'de Asbesttrein' richt zich op gebiedsgerichte asbestsanering. In samenwerking met de deelnemende gemeente wordt een gebied aangewezen. Dakeigenaren worden op hun eigen locatie geïnformeerd met als doel een asbestsanering in gang te zetten. Daarnaast is er ook aandacht voor energievraagstukken en ruimtelijke ontwikkelingen op het erf.

De Ruimtevitaal Regisseurs ondersteunen bij de inventarisatie, de aanbesteding en de uitvoering van de sanering en eventueel het nieuwe dak. De succesvolle seriematige aanpak is landelijk benoemd tot "Best practice".

Zonder asbestsanering geen sloop, geen energietransitie en geen aantrekkelijke regio vol economische impulsen. Meer informatie

De asbestopruimbox

Asbestopruimbox

De Asbestopruimbox is een pakket met o.a. beschermingsmiddelen en een stappenplan dat particulieren in staat stelt om zelf hun asbestdak (tot 35 m²) veilig te saneren. Het concept levert in samenwerking met de gemeente een 'gesloten en veilige' manier om asbest op een verantwoorde manier van kleine schuren te halen.

"Het saneringspakket wat wij kregen was echt fantastisch. Het was mooi compleet en zorgde voor een veilige en vlotte sanering" - reactie van een gebruiker van de Asbestopruimbox. Meer informatie 

Asbestadvies

Onze asbestdeskundigen kunnen ook ingezet worden voor het geven van advies op locatieniveau in het buitengebied. Zij spreken de taal van de erfeigenaar en weten wat er speelt op diverse erven van zowel de agrarisch ondernemers als van de particulieren in het buitengebied. Onze asbestdeskundigen hebben de kennis en kunde integraal te kunnen kijken naar het erf (breder dan naar asbestdaken alleen), zijn onafhankelijk, deskundig, betrouwbaar en gaan ook complexe vraagstukken niet uit de weg! Meer informatie

En meer

Ruimtevitaal Regisseurs, adviseurs en asbestdeskundigen zien de koppelkansen en denken graag in mogelijkheden met u mee om zo tot slim Asbestdakenbeleid te komen. Daarnaast werken we ook aan de ontwikkeling van nieuwe en aanvullende concepten als bijvoorbeeld de VAB-trein. Bent u geïnteresseerd in onze concepten en benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek! Neem contact op met Koen Nieuwenhuis: mail naar koen.nieuwenhuis@ruimtevitaal.nl of bel 06-30684816. Meer informatie

Ambassadeurs

De Ruimtevitaal Regisseurs zijn ambassadeurs van Versnellingsaanpak asbestdakensanering: een programmabureau dat initiatieven stimuleert, organiseert en monitort gericht op de versnelling van de sanering van asbestdaken.

Heeft u onze flyer al gezien?

In deze flyer vindt u een overzicht van onze ruimtevitaalconcepten mbt asbestsanering. U bent vrij om deze flyer te downloaden en te verspreiden.

Bekijk onze flyer

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Copyright Ruimtevitaal 2020 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene voorwaarden
Design & development by: Timeless Design
Meer informatie