Projecten

Met concrete projecten en programma’s zet Ruimtevitaal haar ambitie en ideeën voor een aantrekkelijk en kansrijk buitengebied om in concrete resultaten. De projecten die we ontwikkelen en regisseren voeren we uit met partners op dit werkterrein met als einddoel een verbeterstap te maken naar een vitaal buitengebied.  

Voorbeelden hiervan zijn de twee grote projecten in de Achterhoek:  programma “Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek” en het project de Asbesttrein.

Onze projecten

Project

Asbestopruimbox

In samenwerking met de gemeente Berkelland heeft Stichting Ruimtevitaal een Asbestopruimbox samengesteld en een manier om op een verantwoorde wijze particuliere daken tot 35 m2 asbestgolfplaat zelf te laten saneren en af te voeren. De gemeente Berkelland stelt de Asbestopruimbox in eerste instantie ter beschikking aan 500 adressen en is hiermee de eerste gemeente in de Achterhoek die op deze wijze de particuliere eigenaren van de kleine asbest daken tegemoet komt.

Lees verder

Programma

Werken aan toekomstgericht erven

In de Regiodeal voor de Achterhoek is het programma Vitaal Buitengebied opgenomen, waarin doelstellingen staan om te komen tot toekomstgerichte erven. Stichting Ruimtevitaal heeft daarvoor het 3 jaar durende programma “Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek” opgesteld. Met dit programma wil zij aanjager zijn van een duurzame ontwikkeling van een vitaal buitengebied Achterhoek door samen met de bewoners/eigenaren te werken aan een vitaal en toekomstgericht erf.

Lees verder

Project

Asbesttrein

De Asbesttrein, gestart in 2015 met de eerste pilots, is een project dat met Regio Achterhoek als opdrachtgever, is opgezet en wordt uitgevoerd. Het voorgenomen Verbod op Asbestdaken2024, was de aanleiding voor de opzet van de gebiedsgerichte sanering van asbestdaken in de Achterhoek. Alle Achterhoekse gemeenten zijn aangehaakt bij de Asbesttrein en afgelopen jaren zijn er dan ook al 25 “treinen’ uitgevoerd waarin meer dan 900 keukentafelgesprekken zijn gevoerd.

Lees verder

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Copyright Ruimtevitaal 2020 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene voorwaarden
Design & development by: Timeless Design
Meer informatie