Toekomstgericht buitengebied

Het toekomstbestendig buitengebied is een plek om te ondernemen, wonen en recreëren. Het biedt allerlei mogelijkheden voor ondernemers en haar bewoners. De aanwezige natuur zorgt voor een gezonde leefomgeving waarin zowel de bewoners van het buitengebied als de inwoners van de omliggende dorpen en steden kunnen recreëren.

Het buitengebied heeft te maken met uitdagingen op het gebied van milieu, leefbaarheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulariteit en energie transitie. Deze thema’s oefenen invloed uit op het gebied en vragen inzet en aandacht van alle betrokken belanghebbenden.

Door deze uitdagingen integraal te benaderen wil Stichting Ruimtevitaal Regisseurs samen met andere stakeholders de kansen voor een toekomstgericht buitengebied realiseren.

Voor stichting Ruimtevitaal Regisseurs heeft een kansrijk, aantrekkelijk en toekomstgericht buitengebied de volgende centrale kenmerken:

  • De kwaliteit van bodem, water en lucht en biodiversiteit als basis voor de leefomgeving zijn goed voor elkaar.
  • Er is meer dan voldoende aanpassingsvermogen voor toekomstige ontwikkelingen en economische weerbaarheid. Het buitengebied heeft veerkracht om te kunnen investeren in waardecreatie voor de lange termijn,
  • Het welzijn van de bewoners wordt bevorderd door een  gezonde levensstijl met gezonde voeding, bewegen, recreëren en ontspannen.
  • De kwaliteit van onderwijs, persoonlijke zorg, voorzieningen gericht op wonen, werken en recreëren zijn voor ieder toegankelijk.
  • Er is ruimte en aandacht voor zingeving en participatie, sociale cohesie en veiligheid, kansen en mogelijkheden, sociaal maatschappelijke participatie, gemeenschappelijke identiteit.

Samengevat. Een buitengebied waar het goed is om te leven, te werken en om tot rust te komen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Copyright Ruimtevitaal 2020 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene voorwaarden
Design & development by: Timeless Design
Meer informatie