Juni 2029; Verslag Achterhoekse Tour

Om maar mee te beginnen… De Achterhoek, een prachtige streek met heel veel wisselende landschappen en met hele mooie mensen……; in één dag er dwars door heen getoerd……. en de conclusie getrokken……. In dit buitengebied is het goed wonen en goed boeren……..in 2018 heb ik dezelfde toertocht gemaakt; ik kan dus best een goede vergelijking maken….. je ziet nu dat er heel hard gewerkt is aan een transformatie van het buitengebied met ondernemings- en woonruimte voor alle bevolkingsgroepen…… veel asbestdaken zijn verdwenen net als een flink aantal leegstaande schuren ; veel meer zonnepanelen op daken en links en rechts ook een aantal zonneparken; meer ‘natuurlijke’ windmolens op de boerenerven en ook elektrische laadpalen in buitengebied…

De Achterhoek was in mijn geheugen altijd al wel groen, maar het viel me op dat zowel de particuliere- als de boerenerven meer in het groen gestoken zijn dan toen….. Uiteraard kom je onderweg ook nog door verschillende buurtschappen, dorpen die stuk voor stuk leefbaarheid uitstralen; blijkbaar veel aandacht voor de benodigde voorzieningen, elk dorp zijn eigen ‘dorpshuus”; mooi was ook om de combinatie te zien van het wooncomplex in de combi van starters- en levensloopbestendige woningen, net tegen het rand van dorp op een voormalig agrarisch erf.

En ik kwam een dorp verder binnen rijden door een mooie nieuwe woonwijk; … de Achterhoek was toch eens een krimpregio? Onderweg moest ik nog wel een keer flink de berm in om grote elektrische trekker van de loonwerker de ruimte te geven, maar dat is een blijvende consequentie van de mooie buitenwegen met aan beide kanten die bomen. Viel me  op dat de afstanden tussen de agrarische erven groter waren geworden, minder boeren dus, maar ik zag wel borden staan als “kringlooplandbouwbedrijf Janssen” , Boerderijwinkel Peters, biologische varkenshouderij Herman naast prachtig ingepaste varkens- en melkveebedrijven. 

En… ook nieuwe bedrijven op voormalige boerenerven; Timmerbedrijf de Hamer, administratiekantoor de Pen, koffieboerderij ’t Filter; mooi dat die ook in het buitengebied terecht kunnen. Toen ik de Achterhoek uit reed over de prachtige- en snelle 4-baans snelweg dacht ik nog wel… dat zal veel overleg en samenwerking gekost hebben tussen erfeigenaren, marktpartijen en overheden om er zo’n mooi Achterhoek van te maken en ze hebben het financieel ook goed  in elkaar kunnen draaien om het voor de erfeigenaren; boer, ondernemer of particulier mogelijk te maken er een toekomstgericht buitengebied en dus een toekomstgerichte Achterhoek van te maken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Copyright Ruimtevitaal 2020 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene voorwaarden
Design & development by: Timeless Design
Meer informatie